Albume Foto

Album Foto Model 1 
(Include DVD sau CD printat, carcasa personalizata tip DVD, si o brusura ce cuprinde o scurta prezentare a evenimentului)

Album Foto Model 2 
(Include CD sau DVD printabil, carcasa personalizata tip CD)

Album Foto Model 3
(Include DVD sau CD printat, carcasa personalizata tip DVD)